A24-Blankenburg (NL)

De A24 Blankenburgverbinding is een geplande snelwegverbinding in Nederland, gelegen in de provincie Zuid-Holland.

Het project is bedoeld om de bestaande A20 en A15 snelwegen met elkaar te verbinden via een nieuwe snelweg, waardoor een betere verkeersdoorstroming en bereikbaarheid wordt gecreëerd in de regio Rotterdam.

De Blankenburgverbinding omvat de bouw van twee nieuwe tunnels, naast en onder de Nieuwe Waterweg, een belangrijke scheepvaartroute bij Rotterdam. De tunnels zullen bestaan uit twee aparte buizen, elk met twee rijstroken, en zal dienen als doorgang voor het wegverkeer. Naast de tunnel worden er ook nieuwe aansluitingen en viaducten gebouwd om de verbinding mogelijk te maken.

Leveringsomvang

Voor deze twee tunnels, te weten de Maasdeltatunnel en de Hollandtunnel, ontwerpen, leveren, installeren, inbedrijfstellen en testen we 27 uni-directionele straalventilatoren, 8 omkeerbare straalventilatoren en 4 overdrukventilatoren

Zitron Nederland B.V. is een bedrijf dat een vooraanstaande positie op de Europese markt inneemt als producent van ventilatiesystemen voor spoor- en verkeerstunnels. Zitron Nederland B.V. mag zich met recht “Specialisten in tunnelventilatie” noemen.