Componenten

Als integraal deel van het ventilatiesysteem worden, behoudens ventilatoren, ook de volgende delen door Zitron ontworpen, geleverd en ingebouwd:

Kleppen

Regenrooster

Motorklemmenkasten

Hydraulisch aggregaat

Bordes

Thermische isolatie

Overdrukkleppen

Kraanbanen en loopkatten

Geluiddempers

Afsluitwanden

 Isolatiekussens

Hoekschoepen

Externe koeling

Gaasraam

Meetomvormerkast

Zitron Nederland B.V. is een bedrijf dat een vooraanstaande positie op de Europese markt inneemt als producent van ventilatiesystemen voor spoor- en verkeerstunnels. Zitron Nederland B.V. mag zich met recht “Specialisten in tunnelventilatie” noemen.