Overdrukventilatie/SiSto

Overdrukventilatoren in vluchtwegen van een verkeerstunnel dienen voor het handhaven van een veilige omgeving tijdens noodsituaties, zoals brand. De belangrijkste functie van deze ventilatoren is het creëren en handhaven van een overdruk in de vluchtwegen van de tunnel. Hier zijn een paar redenen waarom dit belangrijk is:

Rookbeheersing

Bij een brand in een tunnel kan er veel rook worden geproduceerd. Rook kan een ernstig gevaar vormen voor de veiligheid van mensen die proberen te vluchten. Overdrukventilatoren helpen om rook in andere delen van de tunnel te houden en de rookontwikkeling in de vluchtwegen te verminderen. Dit verbetert het zicht en vergemakkelijkt een veilige evacuatie.

Giftige gassen

Naast rook kunnen branden in tunnels ook giftige gassen produceren. Het handhaven van overdruk in de vluchtwegen helpt om de verspreiding van deze schadelijke gassen te beperken, waardoor de kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt verminderd.

Vluchtwegintegriteit

Door overdruk te handhaven, wordt voorkomen dat rook en giftige gassen de vluchtwegen binnendringen, waardoor de integriteit van de vluchtwegen behouden blijft. Dit is cruciaal om ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen evacueren zonder te worden blootgesteld aan ernstige gevaren.

Hulpverlening

Overdrukventilatoren vergemakkelijken ook de toegang voor hulpverleners zoals brandweerlieden. Door de rook en gassen te beheersen, kunnen hulpverleners effectiever en veiliger werken bij het bestrijden van de brand en het evacueren van mensen.

Overdrukventilatoren maken deel uit van uitgebreide veiligheidssystemen in tunnels en dragen bij aan het verminderen van de risico’s en het waarborgen van de veiligheid van mensen in noodsituaties

Producten

Zitron Nederland B.V. is een bedrijf dat een vooraanstaande positie op de Europese markt inneemt als producent van ventilatiesystemen voor spoor- en verkeerstunnels. Zitron Nederland B.V. mag zich met recht “Specialisten in tunnelventilatie” noemen.